metody

Komunikacja

W nauczaniu języka polskiego jako obcego stawiamy nacisk przede wszystkim na komunikację. Podczas każdej lekcji rozwijane są cztery sprawności językowe: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego. Już od pierwszych zajęć studenci układają dialogi, zadają pytania i formułują krótkie wypowiedzi, by wykorzystać je natychmiast po zakończeniu lekcji.

Podręcznik

Podczas zajęć korzystamy z podręczników uznanych za najlepsze i najnowocześniejsze na rynku. Ćwiczenia nagrane na płycie CD rozwijają sprawność rozumienia ze słuchu, a sprawność mówienia doskonalona jest między innymi dzięki interesującym dialogom.

Gramatyka

Materiał gramatyczny podawany jest w sposób jasny i zrozumiały dla słuchacza. Każdy z nas ma rożne sposoby przyswajania wiedzy: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny. Różnorodna gama ćwiczeń sprawi, że każdy znajdzie odpowiednią formę nauki dla siebie.

Wprowadzamy materiał w taki sposób, by był on zarówno interesujący jak i użyteczny, tak, by studenci po wyjściu z lekcji potrafili zastosować zdobytą wiedzę w realnej sytuacji językowej.

Monitoring

Każdy nauczyciel, monitorując postępy swoich studentów, wie dokładnie, jakie pojawiają się problemy i na tej podstawie przygotowuje dodatkowe materiały, np. wycinki z gazet, piosenki, artykuły prasowe. Dba nie tylko o to, by każda lekcja była pełna nowych wiadomości, lecz także nie zapomina o miłej atmosferze podczas zajęć. Każdy kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Stosowane przez nas metody uwzględniają Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment / (CEFR) w zakresie metodyki, treści nauczania oraz klasyfikacji poziomów językowych.

LANGUAGE LEVELS

ICE BREAKER SURVIVAL (AO)

Podczas tego kursu student poznaje najprostsze zwroty w języku polskim niezbędne do przeżycia w pierwszych dniach pobytu w Polsce (przedstawianie się, powitanie, pytanie o drogę, zakupy, wizyta w restauracji, umawianie się na spotkania, wykonywanie prostych rozmów telefonicznych). Potrafi literować, zna liczby 0-1000, zna podstawowe rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Stanowi wprowadzenie do kursu "Day to Day Polish".

 

 

DAY TO DAY POLISH (A1, A2)

Student podczas kursu uczy się opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także potrafi poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Poprzez zadawanie pytań jest w stanie inicjować proste rozmowy i sytuacje komunikacyjne - rozumie proste pisane teksty informacyjne oraz główny sens tekstów słuchanych (informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, otoczenia, pracy). Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. uczy się podstaw systemu gramatyki języka polskiego.

SELF CONFIDENCE (B1, B2)

Po ukończeniu tego kursu student potrafi wyrażać opinie na tematy konkretne i abstrakcyjne. Z łatwością formułuje przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów. Posługuje się językiem poprawnym pod względem gramatycznym i zawierającym dość bogate elementy stylistyczne.

 

LANGUAGE INDEPENDENCE (C1, C2)

Student, który osiągnie ten poziom może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Wypowiada się płynnie i precyzyjnie, potrafi uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. Używa języka, który gramatycznie i leksykalnie jest zbliżony do języka rodzimego użytkownika języka polskiego.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Szkoła prowadzona od 2005 roku przez absolwentkę Filologii Polskiej

Zabawa

Nie będziesz się nudził. Na naszych lekcjach jest zabawnie!

Bez ryzyka

Wypróbuj nas! Pierwsza lekcja jest zawsze darmowa

© 2017 by ​EASY POLISH Polish Language School. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now